Under udviklingen af elektroniske dokumenter, opstår der ofte behov for mere specialiserede tilrettelser udfra virksomhedens individuelle behov.

I Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations – Electronic Reporting er der mulighed for at imødekomme dette ved at bruge Transformations.

Vi gennemgår i dette blogindlæg hvad Transformations er, og hvilke muligheder det giver. Til sidst gennemgår vi et eksempel på hvordan det benyttes i praksis.

Hvad er Transformations I D365FO Electronic Reporting?
Transformations, er en funktionalitet I Electronic Reporting der giver adgang til relativt let at filtrere/sanere/modificere specifikke dokumentdata dynamisk. Dette bidrager til at simplificere virksomhedens forretningsgange og tillader specialiserede modificeringer af virksomhedens elektroniske dokumenter uden risiko for at påvirke resten af virksomhedens ERP-opsætning.

Hvad er fordelene ved at bruge Transformation?
En vigtig funktionalitet i D365FO Electronic Reporting er “Transformations” der udover at kunne reducere manuel arbejdsbyrde også kan medvirke til at forbedre ens datakvalitet, reducere kompleksiteten og samtidig automatisere forretningsprocesser.

Men hvad betyder det i praksis?
Transformations kan eksempelvis bruges til at transformere dokumentdata, baseret på forskellige variabler og faktorer. Det kunne eksempelvis være at der ønskes en dato med et andet datoformat end det normalt brugte, eller hvis der eksempelvis ønskes en tekst indsat i forbindelse med datoen. Eksempelvis ”Betales senest d. 19 Marts 2023”

Et eksempel kunne være at man havde en række data hvor formateringen indimellem er mangelfuld eller på anden måde ukurant. Her kan transformations bruges til at ensrette dette. Det kunne også være varetitler der mangler stort begyndelsesbogstav eller gængse slåfejl.

Dette er specielt brugbart ved integrationen af eksterne systemer hvor datakvaliteten er svingende.

Hvordan bruger jeg Transformations?
I nedenstående eksempel viser vi hvordan man let kan afkorte en tekst til maksimum 1000 anslag, samt tilføje en indikator for at teksten er blevet afkortet. Efterfølgende kan denne transformation bruges på alle de felter det ønskes.

 

 

I din format designer vælger du fanebladet “Transformations”

 

Tryk “New”, og giv din Transformation et selvbeskrivende navn, eksempelvis “AfkortTekst”, samt vælg den ønskede datatype.

 

Tryk på “Edit Formula”

 

Du kan nu konstruere din formular så du opnår den ønskede effekt i Formula Editoren. Her kan du benytte “parameter” for adgang til datafeltet i den givne kontekst.

 

Vi kan nu afprøve vores Transformation ved at trykke på ”Test” og indsætte noget test-tekst der er længere end 1000 tegn i feltet ”parameter”:

 

Vi kan nu se at vores tekst er blevet afkortet som ønsket: