Når du designer outputdokumenter i Configurable Business Documents (Electronic Reporting), sker det ret ofte at længden af en tekst overskrider dens tildelte område. I disse tilfælde vil teksten blive afkortet til at passe til størrelsen.

Men hvad nu hvis dette ikke er det ønskede resultat? Hvad nu hvis din produktbeskrivelse blev afkortet et sted der gør den ubrugelig?
Du kunne selvfølgelig vælge at øge størrelsen på det tildelte felt som en hurtig løsning. Men ville det ikke være bedre, hvis du kunne gøre det dynamisk?

Hvis du ligesom os foretrækker en dynamisk løsning, der gør at du helt kan undgå ovenstående problemstilling, findes der heldigvis en nem løsning.

Excel indeholder funktionen ”Automatisk rækkehøjde”, hvor du kan vælge hele rækken, og gøre den dynamisk ved at ændre højden på hele rækken. Hvis du samtidig kombinerer dette med tekstombrydning, vil din produktbeskrivelse aldrig blive afbrudt. Tekstombrydning tillader feltet at brede sig på flere linjer, og automatisk rækkehøjde giver rækken al den plads den har brug for til en given tekst.

Der er dog et par begrænsninger ved brugen af denne Excel-funktion. Hele rækken kan ikke have en enkelt sammenflettet celle, da dette er en begrænsning i Excel selv som ikke kan omgåes.
Dette kan være en smule upraktisk, da sammenfletning er god til at tilpasse en celles størrelse, uden at det går udover resten af de omkringliggende cellers størrelse.

Som vist på billedet nedenfor, kan du se at vores ”produkt navn”-celle er betydeligt større end resten af cellerne.

Normalt ville du løse dette ved at benytte Excels ”Flet Celler”-funktion, men da dette ikke fungerer i kombination med automatisk rækkehøjde, kan det ikke lade sig gøre hvis vi samtidig ønsker en dynamisk rækkehøjde.
Det betyder, at hele kolonnen med produktets navn vil have samme størrelse som vist nedenfor, hvilket kan gøre designet af resten af dokumentet lidt tricky.